Category: Stora Huset

Huset byggdes och snickades ihop av min snälla make Peter 1991,
helt efter mina idéer och ritningar! Det blev nästan klart efter nåt år,
men sen kom barn och liv emellan…men nu drygt 30 år senare är
det hög tid för en ansiktslyftning.