Category: Gröna huset

Ett nu totalrenoverat hus som min mamma byggde i början på 90-talet, men
också det hus jag återupptog denna fantastiska hobby med våren 2020.